Képek - Egri Nyári Egyetem - 2008.

Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem, Eger
(38. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem)

2008. Július 3-9. Noszvaj

 

Ki törődik és hogyan településeinkkel?
Társadalmi feladatmegosztás a műemlékvédelemben

Idén, kétéves ciklusunk második évében a települések értékeinek védelmét, a műemlékvédelem szereplőinek és érintettjeinek közvetlen és közvetett feladatait, kötelezettségeit és lehetőségeit szeretnénk sokoldalúan bemutatni és megvitatni. Bizonyára nem csak azok emlékeznek, akik résztvevők lehettek, hanem sokan mások, akik figyelemmel kísérik programunkat, hogy 2007-ben a ciklus első évében a társadalmi munkamegosztás feladatait az egyes emlékek védelmével, fenntartásával kapcsolatban taglaltuk. A résztvevők elméleti előadásokat, esettanulmányokat hallgathattak meg. A gyakorlati teendők megértését helyszíni bemutatók, az egyes témák megvitatását fórumszerű programok és kiscsoportos foglalkozások segítették.

Napjaink objektív igényei, és az agresszív változtatási szándékok körülményei között a települések megmaradásának, fenntartható fejlődésének, értékeik megőrzésének záloga az érdekeltek felelős és tudatos együttműködése. A posztindusztriális társadalom és a globalizáció igényei világszerte nagy nyomással nehezednek a településekre. Célunk, hogy az aktuális jelenségeket ne elszigetelten, hanem a történeti folyamatokra és tapasztalatokra építve vizsgáljuk, és a megoldásokat az előző korok kihívásaira adott adekvát válaszok tükrében keressük. Terveink szerint számba vesszük azokat a stratégiai tényezőket, amelyek a minőségi változtatások szolgálatába állíthatók.

A nyári egyetem hagyományaihoz híven a választott témát; „Ki törődik és hogyan településeinkkel?” kiváló hazai, és külföldi előadók közreműködésével fogja bemutatni és lehetőséget fog biztosítani az adott témák fórumszerű megvitatására, valamint a hallgatók közötti közvetlen tapasztalatcserére is. A szokásos egynapos tanulmányút során a hallgatók megismerkedhetnek a régió különböző történeti és gazdasági hátterű településeivel, mai helyzetükkel és korunk kihívásaira adott válaszaikkal.