Kedves Látogató!

Az oldal jelenleg megújítás alatt áll, ezért előfordulhat, hogy nem a legfrissebb információkat tartalmazza.

Kérjük jöjjön vissza később!

SOKOLDALÚ SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A MŰEMLÉKHELYREÁLLÍTÁSOK ÉS A MŰEMLÉKVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

Beszámoló a 44. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemről
2014. június 26. – július 2.

Levezető elnök: Dévényi Tamás
A szakmai program felelőse: Kovács Erzsébet

Nagy sikerrel, a résztvevők és a közreműködők teljes megelégedésétől kísérve zajlott le az idei nyári egyetem is. A siker záloga a kiváló előadók tartalmas és gondolatébresztő előadásain kívül, a maradéktalanul megvalósított program, az adott téma sokoldalú bemutatását és az eszmecserét elősegítő nyílt szakmai légkör volt. A nyílt szakmai légkörhöz jelentősen hozzájárult a továbbképzés levezető elnökének felkészültsége, az egyes témák megértését és összefüggéseit megvilágító kommentárjai, valamint a program változatossága, továbbá a hazai és nemzetközi helyzet megismerésének és megvitatásának lehetősége is. A hallgatóság szakmai és kor szerinti sokszínűsége és nem utolsó sorban az inspiráló szellemi és fizikai környezet egyaránt hozzájárult a továbbképzés eredményességéhez.

Hagyományokhoz híven a nyári egyetem programja ebben az évben is biztosította a formális és informális programok változatosságát. A témához kapcsolódó tanulmányutak során az élő és aktív szakmai kapcsolatoknak köszönhetően magas szintű szakmai bemutatással érdekes példákat ismerhettek meg a résztvevők Kassán, Zemplén megyében és Egerben. 

A tudományos program felépítése a szokásos koncepciót követve ezúttal is az elméleti és a fogalmi kérdések tisztázása/bemutatása felöl közelítve tette lehetővé a hallgatók számára, hogy megértsék a műemlék helyreállításokhoz kapcsolódó szakmai együttműködés alapproblémáit, feladatait és megoldásait.   Mezős Tamás a műemlék helyreállításokat a helyreállítások résztvevőinek változásait a tudományos háttér, a kutatás és a szakmai igények   változásának/fejlődésének tükrében mutatta be. Fejérdy Tamás a műemléki helyreállítások  intézményi hátterének kialakulását, változásainak folyamatát és szükségszerűségét a kartákban megfogalmazott elvárások hatása alapján elemezte. Dévényi Tamás pedig a dogmatikus helyreállításokat gyakorta felváltó kreatív rekonstrukciók közvetlen és közvetett hatásait hazai és külföldi példák sorozatának analitikus elemezésével illusztrálta.

Más európai országok szakmai szereplőinek együttműködési, módszereit és gyakorlatát is megismerkedhették a résztvevők. A csehországi helyreállításokat megelőző értékfeltárás és inventarizáció szerepéről módszereiről és eredményeiről Ždenek Vachá beszélt. A Holland helyreállítások és rehabilitációs gyakorlat bemutatása kapcsán Leo Hendriks is az értékek feltárásának és megbecsülésének jelentőségét hangsúlyozta. Kiemelte az értékek megőrzésének, a helyreállítások által megvalósuló társadalmi hasznosulásának jelentőségét. A történeti környezetet érintő városfejlesztést és a tervezéshez kapcsolódó szakmai együttműködés feladatait Pop Virgil elemezte. Mondandóját Kolozsvár példájával illusztrálta.

Az esettanulmányok a gyulafehérvári székesegyháztól a perőcsényi tájházig széleskörű áttekintést adtak a különböző funkciójú épületek eredményes helyreállításához szükséges sokszínű szakmai együttműködés módozatairól. 
Tövissi Zsolt építész aki a Gyulafehérvári Székesegyház nagyjelentőségű felújítási folyamatának az egyház részéről a karmestere volt gazdagon illusztrálva mutatta be a széleskörű szakmai együttműködés sikeres folyamatát. 
Potzner Ferenc a Várkertbazár és a Zeneakadémia felújításának komplexitását nem csak építészeti szempontból, hanem művészettörténeti és restaurálási szempontból is elemezte. 
A veszprémi vár három különböző korú épületének felújításával és kreatív összekapcsolásával kialakított Vass Galéria tervezési és kivitelezési folyamatát Turányi Gábor ismertette, kiemelve azt, hogy a példamutató kivitelezés a veszprémi szakközépiskola műemléki szaktechnikus tanulóinak részvételével készült. 
Csángó Zsuzsa az egervári reneszánsz várkastély felújításában rejlő lehetőségekről és az elhúzódó felújítási folyamatból adódó problémákról is beszélt.
Garaguly Kinga a Kapucinus és a Pala utca sarkán álló romos állapotú, közel ötszáz éves vízivárosi lakóház felújítását megalapozó kutatásokat, a tervezési és a kivitelezési folyamatot, valamint annak meggyőző eredményét mutatta be.
Az esettanulmányok sorát Fehér Judit érdekes előadása zárta két különböző tulajdonosi hátterű  népi emlék - a magántulajdonban lévő csővári lakóház  és a  perőcsényi tájház - felújításának sajátosságairól..

A szakmai együttműködés komplexitásáról az egyes szakterületek képviselői tartottak előadásokat: A műemlék helyreállítások kisugárzásáról, a lehetőségekről és az akadályokról Nagy Gergely, az együttműködéssel kapcsolatos tapasztalatokról Nagy Gábor, beszélt előadásában. A történeti kertek helyreállítását a műemlék helyreállítások tükrében Fekete Albert, a régészeti kutatások és a műemléki helyreállítások kapcsolatát Feld István mutatta be. A helyreállítás komplexitásáról és az együttműködésről az építész tervező Deák Zoltán, és a kivitelező Szebeni Nándor tartott sok példával illusztrált előadást. Végül a restaurálás szemszögéből a kutatás lehetőségeit és feladatait: Wierdl Zsuzsa, Mérey Bán Beatrix, Bíró László és Simon Zoltán előadása elemezte.

Ezúttal sem maradt el a hallgatók fóruma. A fórum előadóit az előzetesen jelentkezők közül az általuk megadott témák alapján választottuk ki. A nagysikerű, estébe nyúló programot számos hozzászólás és kérdés kísérte. Összesen 11 kiselőadás hangzott el. Hazai, hollandiai, romániai és szlovákiai példák sora gazdagította a programot és bővítette a tapasztalatokat.

Az egri és az egész napos regionális tanulmányút során a sokoldalú szakmai együttműködés példáival a létesítmények felelőseinek, helyreállítóinak vezetésével ismerkedhettek meg a hallgatók.

Az egynapos tanulmányút során két működő ipari műemlék; a felsődobszai és a gibárti vízierőmű megtekintése után Kassán folytatódott a program ahol a gazdag szakmai program szervezésében és lebonyolításában a kassai  regionális műemléki iroda vezetője Tina Markusova és munkatársai voltak segítségünkre.  Megtekinthettük a hajdani kaszárnyából kialakított kulturális központot, a Szt. Erzsébet Székesegyház és a Szt. Mihály Kápolna nemrég befejezett helyreállítását, a múzeum tetőterének az új funkcionális igények szerinti beépítését és az üveg lépcsőházat. 

Egerben Botos Judit és Komáromi Tas egri építészek vezetésével a Dobó tér felújítási munkáinak folyamatával és a nem régiben felújított Valida Szultana fürdő romjaival  ismerkedtek meg a résztvevők, majd csatlakoztunk  az  ”Örökség a jövőnek¬ – jövő az örökségnek” című kiskonferencia és kiállítás programjához

A 44. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen hiánytalanul megvalósított hatnapos programját úgy állítottuk össze, hogy az előadások után a hallgatók feltehessék kérdéseiket, mód nyíljon hozzászólásokra és adott esetben vitákra is. Örvendetes, hogy a résztvevők éltek is a lehetőséggel és minden előadás után szép számmal akadtak hozzászólók. 

A nyári egyetem témaválasztását és annak feldolgozását ebben az évben is - több mint négy évtizedes történetéhez méltó módon - a problémaérzékenység és a naprakész frissesség jellemezte. A nyári egyetem az építészeti és műemlék helyreállításokban közreműködő szakemberek mellett az élethosszig való tanulás keretében a széles értelemben vett érdekeltek: a döntéshozók, tulajdonosok, önkormányzati és oktatási szakemberek egyedülálló itthon és külföldön is elismert továbbképzési lehetősége. A nyári egyetem előadói és résztvevői a hazaiakon kívül négy országból érkeztek és szakmai paletta szinte minden területét reprezentálták ebben az évben is.

A MÉK akkreditációs bizottsága ebben az évben napi 1,5 pontot összesen 9 pontot ítélt a továbbképzésben résztvevő szakembereknek. Változatlanul élnek a hazai és a külföldi egyetemekkel (Leuveni Raymond le Maire Intézet) és a régió országaiban működő örökségvédelmi intézményekkel és civil szervezetekkel kialakított kapcsolataink. Pályázat és az illetékes tanszékek javaslata alapján fogadtuk a BME, a Corvinus Egyetem és az ELTE összesen öt phd hallgatóját, valamint három szakközépiskolai műszaki tanár nyert Román András ösztöndíjjal kedvezményes részvételt.


Dr. Kovács Erzsébet

Román András Dokumentációs Központ